retourbeleid, garantiebeleid en contact

Algemene Voorwaarden, garantie, levering en retourbeleid van HUH designer goods (HUH)

 

Duurzaamheid

HUH heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. De artikelen worden in Nederland en in Portugal geproduceerd waardoor de footprint beperkt blijft. Daarbij beoogt HUH gezonde arbeidsomstandigheden.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand gekomen is,

tussen HUH designer goods en de klant.

2. Door bij HUH een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van HUH.

3. HUH behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

 

Artikel 2: Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijs van de producten is in Euro`s (incl. BTW). Exclusief de verzend- en verwerkingskosten in het binnenland en naar het buitenland.

2. De door de klant verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is aangegeven, vooraf aan iedere levering te worden voldaan.

 

Artikel 3: Levering

1. Tenzij anders is afgesproken komen de verzendkosten voor rekening van de klant.

2. HUH streeft ernaar de producten zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 werkdagen (uitgezonderd de dagen van het weekend), na ontvangst van de bestelling te versturen via GLS of Post NL. Voor een late bezorging die is ontstaan door vertragingen bij de desbetreffende bezorgingsdienst kan HUH niet aansprakelijk worden gesteld. Heb je na 6 werkdagen je bestelling nog steeds niet ontvangen, neem dan contact met ons op via mail: hello@huh.nl of bel: 020-3303637.

3. HUH is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat HUH toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag.

4. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan binnen 14 dagen bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

5. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. Bezorgkosten van een nalevering zijn in zijn geheel voor HUH.

 

Artikel 4: Overeenkomsten en aanbiedingen

1. Een overeenkomst tussen HUH en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door HUH op haalbaarheid is beoordeeld en daarna bevestigd aan de klant.

2. Alle aanbiedingen van HUH zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tijd tussen het plaatsen van de order en de ontvangst van de betaling niet meer leverbaar is.

3. Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen alsmede gegevens betreffende kleuren, afmetingen, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 5: Overmacht

HUH is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door HUH en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de klant HUH niet aansprakelijk stellen.

 

Artikel 6: Ruilen en retourneren

1. HUH doet er alles aan om de klant via de website te informeren over haar producten. Mocht een product desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan het product geruild of geretourneerd worden via onderstaand adres.

2. Binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling kan de klant per e-mail: hello@huh.nl, mededelen dat zij de bestelling retour zendt. Daadwerkelijke fysiek retour zenden moet ook binnen deze termijn plaatsvinden.

3. De producten die aangemeld zijn voor retour, dienen binnen drie werkdagen na aanmelding aan HUH verzonden te zijn:

Wij adviseren het bewijs van verzending te bewaren.

4. Het geretourneerde artikel dient in originele staat te zijn. Dat wil zeggen: niet beschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking. HUH behoudt zich het recht voor om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds gebruikt of na ontvangst beschadigd zijn.

5. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Het retourgestuurde dient ten allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd. Bij een terechte klacht of manco worden deze kosten vergoed, dit is ter beoordeling aan HUH.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Alle door HUH geleverde producten blijven eigendom van HUH totdat de klant aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 8: Garantie

Als een artikel bij levering gebreken vertoond, kan de klant het artikel in overleg met HUH retourneren en zal HUH het product ruilen of repareren. HUH biedt 1 jaar garantie op alle producten in de webshop, bij normaal gebruik. Let wel dat een product kan krimpen of verkleuren.

 

Artikel 9: Klachten en aansprakelijkheid

1. Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door HUH. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling kenbaar maken via e-mail: hello@huh.nl.

HUH zal in dat geval z.s.m. telefonisch of via e-mail op de klacht reageren. Retourzendingen dienen vooraf aan HUH kenbaar gemaakt te worden. Niet aangemelde retouren worden niet gecrediteerd.

2. HUH zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoedt HUH maximaal het aankoopbedrag.

3. HUH is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.

4. Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.

5. HUH is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden.

 

Artikel 10: Privacy

Op de website van HUH designer goods wordt u gevraagd een aantal persoon/bedrijfsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling.

 

Artikel 11: Copyright

De teksten, foto's, afbeeldingen, logo's, handels- en domeinnamen en andere gegevens die gebruikt worden door HUH designer goods zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van HUH.

 

Artikel 12: Toepassing recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HUH partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

 

Registratie

HUH designer goods is een geregisteerde merknaam en is eigendom van Üppig B.V.

KVK: 70504695

BTW: NL858348366B01

 

HUH designer goods

KNSM-laan 133

1019 LB Amsterdam

website: huh.nl

e—mail: hello@huh.nl

HUH

designer goods

Contact
Prins Hendrikkade 147
1011AV
Amsterdam
The Netherlands

hello@huh-project.com
+31 020 330 3637
Registration
Multiple Masters B.V.
KVK/NCOC: 34194273
BTW/VAT: NL812589671B01